Ideą naszej pracy jest niesienie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i wychowawcom – TYM, którzy tej pomocy potrzebują. W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki i poszanowania praw oraz godności każdego człowieka. Staramy się bronić praw dziecka, szukać najlepszych rozwiązań – aby skutecznie pomagać.

Od zawsze misją naszej placówki jest skuteczne pomaganie. Wyzwaniem dla nas jest „…w tym cały sens istnienia, aby umieć żyć…”. To hasło przewodnie towarzyszy naszej codziennej pracy pedagogicznej.

BIP

Scroll to Top