O poradni

Pragniemy zaprezentować Państwu obszary działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grudziądzu oraz szczegółową ofertę w zakresie świadczonej nieodpłatnie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Adresatami naszych usług są: dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grudziądzu funkcjonuje od 1967r. Obejmuje swym działaniem:

  • miasto i gminę Grudziądz
  • okoliczne gminy powiatu grudziądzkiego (Gruta, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Łasin i Świecie nad Osą)
  • inne gminy, które podpisały porozumienie z organem prowadzącym.

Opieką Poradni objęte są dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji szkolnej. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkól i placówek, mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły – zamieszkałych na terenie naszego działania.

Dla klientów ze szkół spoza Grudziądza – przewiduje się formę badań wyjazdowych zespołu specjalistów do szkoły w terminach wcześniej uzgodnionych i zaplanowanych przez opiekunów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z dyrektorem szkoły lub pedagogiem szkolnym.

Scroll to Top