Gdy twoje dziecko boi się szkoły lub odmawia chodzenia do niej

Nauka stanowi ważną część naszego życia, uczymy się przez całe życie. Dlatego tak ważne są pierwsze doświadczenia dziecka ze szkołą i przygotowanie go do tego momentu przez nas, rodziców.

Trudno polubić szkołę, jeśli tradycyjnie słyszymy „zobaczysz, jak pójdziesz do szkoły, to dopiero Ci pokażą, nauczą, wychowają”.

Trudno bez lęku iść do takiej szkoły.

Do tego ważnego momentu należy dziecko powoli przygotowywać, zapoznać z trasą do szkoły, terenem szkoły, pokazać przyszłą klasę, panią wychowawczynię, podzielić się swoimi wspomnieniami. Tak przygotowane dziecko nie powinno iść z lękiem do szkoły i pierwszy kontakt nie będzie szokiem. Jako rodzic obserwuj swoje dziecko, rozmawiaj z nim, bądź czujny na zmiany w jego zachowaniu.

Niechęć dziecka i odmowa chodzenia do szkoły mogą wynikać z różnych przyczyn, Być może Twoje dziecko:

 • ma problemy adaptacyjne w nowym środowisku
 • czuje się nieakceptowane przez grupę
 • jest nieśmiałe
 • zbyt wysokie są wymagania szkolne
 • ma niższe możliwości intelektualne
 • nawiązało kontakt z niewłaściwymi kolegami, imponują mu wagary, „rozrabianie”
 • podjęło próby eksperymentowania z alkoholem, nikotyną, narkotykami

Grudziądzkie adresy:

Zawsze do Twojej dyspozycji, w pierwszej linii pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole, jest pedagog szkolny i wychowawca. Porozmawiaj z nimi, nie unikaj problemu, nie mów: „mojego dziecka to nie dotyczy”.

Możesz też skorzystać z pomocy placówek specjalistycznych:

 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30 (w poradni rodzic uzyska pomoc w zakresie diagnozy problemu, wsparcie dla siebie i dziecka, a także możliwość zorganizowania dodatkowych oddziaływań na terenie szkoły, we współpracy z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, klasą)
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie) ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652
 • CPDiPR – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel./fax: (56) 462 18 71

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top