Gdy twoje dziecko doświadczyło wykorzystania seksualnego

Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci występuje znacznie częściej niż nam się wydaje. Co niepokojące, dzieci w ten sposób najczęściej krzywdzą osoby im bliskie, znane.

W polskim kodeksie karnym wiek 15 lat stanowi granicę prawnej ochrony dziecka przed podejmowaniem z nim przez dorosłego współżycia seksualnego, bądź innych czynności o charakterze seksualnym. Karze bez względu na wiek ofiary podlega natomiast rodzic podejmujący współżycie seksualne z własnym dzieckiem (tzw. kazirodztwo).

To, że Twoje dziecko padło ofiarą wykorzystania seksualnego stanowi z pewnością dla niego źródło negatywnych przeżyć, rodzi uraz. Również, Ty jako rodzic doświadczasz różnych nieprzyjemnych uczuć: poczucia winy, lęku, złości, żalu. Nie znajdujesz odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego moje Dziecko ?”.

W tym trudnym dla Was okresie Twoje dziecko potrzebuje wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, zapewnienia, że je ochronisz. Z pewnością znacznie głębszy będzie uraz i dłuższy powrót do równowagi psychicznej, gdy doświadczyło tegoż krzywdzenia od osoby dla siebie najbliższej, np. ojca, przyjaciela domu, a także, gdy wykorzystanie nie było incydentalne.

Bardzo ważnym elementem, mającym wpływ na to jak dziecko poradzi sobie z tą sytuacją jest Twoja reakcja na ujawnione przez dziecko wykorzystanie seksualne.

Pamiętaj więc:

 • wysłuchaj spokojnie tego, co dziecko ma Tobie do powiedzenia. Zadawaj pytania otwarte (co się stało?), a nie sugerujące. Nie wypytuj bezustannie. Powiedz, że mu wierzysz, cieszysz się z tego, że Ci powiedziało i nie trzymało tego w tajemnicy
 • pod żadnym pozorem nie obwiniaj dziecka, nie miej mu za złe, że właśnie było w tym miejscu, gdzie było, że zaufało sprawcy. Pamiętaj, że to dorosły w pełni odpowiada za tę sytuację, a nie dziecko
 • powiedz, że jest Ci przykro, że tego doznało i podkreśl wyraźnie: „To nie twoja wina” !
 • nie dramatyzuj, opanuj emocje przy dziecku, ale też nie udawaj, że nic się nie stało. Pamiętaj, że dziecko może żywić do sprawcy również pozytywne emocje (zwłaszcza, jeśli była to osoba bliska lub wykorzystanie poprzedzone było okresem tzw. „uwodzenia” dziecka)
 • zapewnij dziecku ochronę izolując je od sprawcy
 • porozmawiaj o tym z rodziną (bez obecności dziecka), z osobami, którym możesz zaufać i które stanowić będą dla Was źródło wsparcia
 • zgłoś sprawę do prokuratury rejonowej (pisemnie – data, adres, nazwisko, krótki opis wydarzenia, namiary na dziecko i sprawcę). Dziecko będzie przesłuchane w obecności psychologa, na posiedzeniu z udziałem sędziego. Obecnie kodeks postępowania karnego pozwala przesłuchać dziecko poza salą rozpraw, w miarę możliwości tylko raz, w tak zwanym przyjaznym pokoju przesłuchań. W Grudziądzu istnieje takie miejsce. Pamiętaj, że masz prawo o to wnioskować. Możesz to zrobić zaraz przy zgłoszeniu przestępstwa
 • zgłoś się (najpierw bez dziecka) do psychologa zajmującego się pomocą dziecku wykorzystywanemu seksualnie. Rozmowa z profesjonalistą i wspólne ustalenie dalszych oddziaływań pomocowych wobec dziecka zapewnią mu powrót do równowagi psychicznej. W większości przypadków konieczne jest podjęcie z dzieckiem indywidualnej terapii, w trakcie której będziesz potrzebny również Ty. To, że dziecko będzie mogło powiedzieć o tym, czego doświadczyło, wcale nie zwiększy bólu, nie pogłębi urazu. Nie mówienie o tym nie sprawi, że problem sam się rozwiąże. Pamiętaj, że terapia dziecka ma na celu pomóc mu poradzić sobie z tą sytuacją, zminimalizować negatywne skutki wykorzystania
 • w naszym mieście działa program „Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa”, tel. 56 642 56 80, w każdy pon., wt., czw., od 15.00 do 18.00. Dyżurująca pod tym numerem telefonu osoba udzieli Ci wsparcia, wskaże miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc, skutecznie i bezpiecznie przeprowadzi Cię i Twoje dziecko przez postępowanie w prokuraturze i przed sądem karnym, przygotuje Twoje dziecko do przesłuchania.

Wiadomość o tym, że nasze dziecko padło ofiarą wykorzystania seksualnego z pewnością wzbudza w nas silne emocje. Dość często pojawiają się myśli: „to nie może być prawda”, „lepiej nic nie robić, to szybciej zapomni”, „mówienie o tym, jeszcze bardziej je skrzywdzi”, itp. Myśli te, choć naturalne dla trudnej sytuacji, w której się znalazłeś, nie powinny Ci jednak przysłonić tego, co ważne.

Pamiętaj, że wykorzystywanie seksualne jest przestępstwem. Twoje dziecko w żaden sposób nie było za to odpowiedzialne. To, że Ci powiedziało (lub komuś innemu) o swojej krzywdzie stanowi moment, który może to zakończyć. W dużej mierze od Twojej reakcji i dalszego postępowania zależy, jak poradzi sobie z tym doświadczeniem. Zapewnienie dziecku Twojego wsparcia i profesjonalnej opieki psychologicznej pozwoli mu wrócić na drogę dzieciństwa, uwolnić się od nocnych koszmarów…

Grudziądzkie adresy:

 • Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa – program realizowany przez Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI tel. 56 642 56 80, dyżury specjalistów w siedzibie przy ul. Mikołaja z Ryńska 8 poniedziałek, wtorek, czwartek od 15.00 do 18.00
 • CPDiPR – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel./fax: (56) 462 18 71
 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00–17.00, CZW, PT. 8.00–15.30 (trzech psychologów przeszkolonych w zakresie pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie)
 • Komenda Miejskiej Policji w Grudziądzu ,ul. Chełmińska 111, 86-300 Grudziądz tel.: (56) 997, tel.: (56) 451 32 22, 451 32 05 fax.: (56) 451 32 06 www.grudziadz.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
 • Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział Karny, ul. Sikorskiego 19/23, tel. 056 4505900
 • Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 19/23, tel. 056 6421769

Strony internetowe:

www.helpline.org.pl

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top