Gdy twoje dziecko jest świadkiem lub ofiarą przemocy w domu

Dzieci wzrastające wśród przemocy w domu są często zapomnianymi jej ofiarami. Doznają krzywdzenia nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio maltretowane lub zaniedbywane przez rodziców bądź opiekunów. Cierpią i są krzywdzone także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych. Przemoc domowa ma swoje negatywne konsekwencje dla zdrowia fizycznego, rozwoju umysłowego, stanu psychicznego oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi. Jej skutki mogą być widoczne niemal natychmiast, bądź ujawniają się po jakimś czasie, nawet po kilkunastu latach. Ich dotkliwość zależy od wielu czynników, zwykle jednak jest odczuwana przez całe życie.

Najczęściej rejestrowane skutki przemocy „widoczne” w dziecku to:

 • wzrost agresywności: dziecko na zasadzie bycia „lustrem rodzica” stosuje przemoc wobec swoich rówieśników, sam staje się z czasem jej sprawcą. W ten sposób odreagowuje napięcie, bądź wykorzystuje przemoc jako jedyny, dostępny mu i znany sposób na rozwiązanie sytuacji konfliktowych, trudnych
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z innymi dziećmi
 • nieufność, wrogość
 • wycofanie, skłonność do izolacji lub nadpobudliwość (zależnie od temperamentu dziecka)
 • niska samoocena, brak wiary w siebie
 • poczucie odrzucenia, opuszczenia, bycia niekochanym, niepotrzebnym
 • chroniczny smutek, stany depresyjne, samookaleczenie, próby samobójcze
 • koszmary nocne, leki, moczenie się, tiki, trudności w skupieniu uwagi
 • problemy w zachowaniu: zmienność nastrojów, drażliwość, impulsywność, niereagowanie na polecenia, kłamstwa, ucieczki z domu, eksperymentowanie z używkami, popadanie w „złe towarzystwo”
Pamiętaj, że ty jako Dorosły zawsze możesz zatrzymać przemoc wobec dziecka, ono nie potrafi tego zrobić, choć bardzo tego pragnie. Zatrzymasz w ten sposób proces uszkadzania jego psychiki, a dzięki podjęciu odpowiednich kroków, odizolowania go od sprawcy przemocy, zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa, umożliwisz powrót do procesu „uzdrawiania” i realizacji zadań rozwojowych.

Pamiętaj, że przemoc, wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest, przestępstwem podlegającym karze, tak jak przemoc wobec obcych. Przemoc wobec dziecka jest o tyle trudniejsza, że wobec dorosłej ofiary nie oczekuje się, aby kochała i szanowała swojego oprawcę, a od dziecka tak. Sprawcą cierpienia jest ktoś, kto teoretycznie powinien zapewniać dziecku poczucie bezpieczeństwa i miłość. Fakt posiadania dziecka nie stanowi okoliczności zezwalającej na przemoc, nie uprawnia do traktowania dziecka jak własności, nie znosi odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Nie jest łatwo być rodzicem. Czasami jesteśmy zmęczeni, zmartwieni, zajęci, nieszczęśliwi, przerażeni. Może się zdarzyć, że zachowamy się wobec dziecka niewłaściwie lub powiemy coś, czego potem żałujemy.

Nie bójmy się mówić: „ Przepraszam. Wybacz mi..”, ale i dotrzymajmy słowa, że to się więcej nie powtórzy…

Grudziądzkie adresy:

Jeżeli Ty bądź Twoje dziecko doświadczacie przemocy w domu szukaj pomocy i wsparcia w instytucjach na terenie naszego miasta…zanim będzie za późno !

 • Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa – program realizowany przez Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI tel. 56 642 56 80, dyżury specjalistów w siedzibie przy ul. Mikołaja z Ryńska 8 poniedziałek, wtorek, czwartek od 15.00 do 18.00
 • MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla osób z miasta) ul. Hallera 1, tel. 056 46 269 90, fax: 056 46 286 90 www.mopr.grudziadz.pl
 • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (dla osób z powiatu) 86-300, ul. Małomłyńska 1, tel. 45-14-434
 • Komenda Miejskiej Policji w Grudziądzu ,ul. Chełmińska 111, 86-300 Grudziądz tel.: (56) 997, tel.: (56) 451 32 22, 451 32 05 fax.: (56) 451 32 06 www.grudziadz.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
 • Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ul. Waryńskiego 36 (100 metrów za STOMILEM), tel. 056 4627050, 4627052, 46 25969 hostel dla ofiar przemocy czynny całą dobę, porady psychologa i prawnika
 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00 – 17.00, CZW, PT. 8.00 – 15.30
 • CPDiPR – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel./fax: (56) 462 18 71
 • Telefon Zaufania funkcjonujący całodobowo w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 0-800-46-00-21
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ” Niebieska Linia ” 0-801-120002 oraz 0-22-6660060

Policyjny Telefon Dla Ofiar Przestępstw 0-800-142555

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top