Gdy twoje dziecko jest wyjątkowo uzdolnione

Każde dziecko to dla rodzica ogromny dar, ale także zadanie. Bo przecież w każdym z nas drzemią ogromne potencjały, talenty, które wymagają zawsze wyjątkowej pielęgnacji, ochrony, ale także dobrego rozpoznania.

Poza zwykłym zachwytem i zachowaniem typu: „powiedz wierszyk”, „ona jest najmądrzejsza”- czegoś więcej wymaga dziecko wyjątkowo uzdolnione. Potrzebuje ono bardzo zindywidualizowanej opieki nad swoim talentem. To przede wszystkim trud rodzica i odpowiedzialność za jego talent, stawianie dziecku większych wyznań, ale także pomoc w ich realizacji. Może to być systematyczne uczęszczanie na dodatkowe lekcje np. gry na skrzypcach, tańca, języków, rysunku, czyli ciągłe szukanie i stwarzanie możliwości.

Istotne jest aby dziecko nie czuło się samotne ze swoim talentem. Bo często Inne (nawet jeśli inne oznacza lepsze, mądrzejsze) to w rozumieniu dzieci znaczy jednak „jakieś dziwne”. W klasie ktoś taki bywa podziwiany, ale już niekoniecznie chce się zaprosić go na imprezę klasową. Łatwiej, gdy dziecko ma uzdolnienia pokrewne z talentami rodziców – ale bywa tak, że dziecko jest jakby z innej planety – wtedy szczególnie trudno, i rodzicom, i dzieciom.

Gdy widzisz, że Twoje dziecko wyprzedza rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym rówieśników – możesz to zobiektywizować. Zmierzyć, zbadać, porównać z normami. Ale także dowiedzieć się od specjalistów, jak stymulować rozwój i jak być mądrym rodzicem zdolnego dziecka. Pamiętaj także, że rozwój, to nie prosta, wznosząca linia, a Iloraz Inteligencji, nawet jeśli jest bardzo wysoki, nie ustala się raz na całe życie.

Potraktuj uzdolnienia i talent twojego dziecka jako wyzwanie i zadanie, a jednocześnie nie pozwól, aby czuło się kimś wybranym i najlepszym.

Pozwól, aby wykorzystało w pełni swój potencjał i było szczęśliwym człowiekiem, umiejącym żyć wśród „przeciętnych” ludzi.

Grudziądzkie adresy:

  • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, TEL. 46 44 805, 4644807, Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Nauczycieli i Dzieci Zdolnych wtorek godz. 15:00-16:00
  • ZSO „Gimnazjum i Liceum Akademickie” w Toruniu adres: 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska nr 83, tel. (0-56) 6555560, faks (0-56) 6555253 zgłoszenia do 15 marca każdego roku www.gimakad.torun.pl
  • Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem społecznym. Celem Funduszu jest m.in. poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży, zwiększenie szans pełnego rozwoju dzieciom wybitnie uzdolnionym. www.fundusz.org
  • Mensa jest stowarzyszeniem, które powstało w Anglii w 1946 roku. Została stworzona przez dwóch ludzi: Rolanda Berrila, adwokata, i dra Lance Ware’a, naukowca i prawnika. Ich oryginalną ideą było powołanie do życia stowarzyszenia ludzi inteligentnych, legitymujących się wysokim ilorazem inteligencji (IQ). Ówczesne – nadal aktualne – założenia mówiły, że stowarzyszenie ma być apolityczne i wolne od wszelkich rasowych i religijnych dyskryminacji. Jedynym kryterium przynależności do niego jest IQ zawierające się w górnych 2% populacji www.mensa.org.pl

Dzieci bardzo uzdolnione mogą kontynuować naukę w Gimnazjum Akademickim oraz w Liceum Akademickim w Toruniu. Wcześniej powinny przejść procedurę diagnostyczną w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top