Gdy twoje dziecko ucieka z domu

Dom dla każdego dziecka powinien być bezpiecznym azylem i schronieniem.

Dom bowiem, to nie tylko ściany, meble, lecz ludzie, którzy go tworzą. Czasami jednak jest tak, że dzieci uciekają z domu. Może częściej dotyczy to młodzieży i wtedy jest to wyraz buntu młodzieńczego, podkreślenia swojej niezależności, bądź wyraz niezgody na to, jaki ten dom jest. Ucieczka z domu może oznaczać również początek zaburzeń zachowania określanych jako zaburzenia opozycyjno-buntownicze.

Jeśli dziecko ucieka z domu – wyraża w ten sposób ogromną desperację, smutek. Próbuje, być może, zainteresować sobą i swoimi problemami, zapracowanych i zmęczonych rodziców.

Zawsze jednak jest to ucieczka:

 • przed czymś
 • od czegoś
 • do czegoś

Tego typu zachowanie nie oznacza siły i radzenia sobie z problemami i życiem, ale raczej wyraża bezradność, lęk i samotność. Gdy twoje dziecko ucieknie z domu, Ty musisz wykazać się dojrzałością i odpowiedzialnością i zrobić wszystko, aby jak najszybciej Dziecko odnaleźć. Dla wielu rodziców pierwszą czynnością po odnalezieniu, jest przyjście z nim do psychologa, bądź psychiatry.

Zanim podejmiesz te (skądinąd słuszne) kroki:

 • porozmawiaj ze swoim dzieckiem
 • pokaż miłość
 • nie praw morałów typu: „jak mogłeś mi to zrobić”
 • bądź ze swoim dzieckiem, pozwól mu ochłonąć, nie pytaj: „dlaczego to zrobił?”, po prostu z nim bądź

Ucieczka twojego dziecka z domu – jest jego kryzysem, jego problemem. Ważne, abyś postawił sobie, może trudne, pytania dotyczące waszej rodziny, domu, z którego dziecko uciekło.

Każdy problem ma swój początek – bądź więc uważny i pamiętaj, że twoje dziecko potrzebuje ciepłego, bezpiecznego domu, który jest schronieniem i o którym mówiło się od zawsze „wszędzie dobrze –ale w domu najlepiej”.

Gdy twoje dziecko uciekło z domu:

 • Natychmiast zgłoś zaginięcie na policji.
 • Przygotuj zdjęcie dziecka – policjant na pewno poprosi cię o zdjęcie zaginionego (powinieneś je mieć przy sobie, jeśli to jedyne zdjęcie, jakie posiadasz, wcześniej idź do fotografa, który zrobi reprodukcje – także z dokumentów, bez konieczności ich niszczenia, zrób więcej odbitek).
 • Poproś o wprowadzenie danych do systemu komputerowego.
 • Policjant ma obowiązek przyjąć zgłoszenie od razu. Nie ma żadnego przepisu mówiącego, że od chwili zaginięcia do przyjęcia zgłoszenia przez policję musi upłynąć jakiś czas (np. 48h).

Strony internetowe:

Grudziądzkie adresy:

W Grudziądzu psycholog przyjmuje:

 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30 (w poradni rodzic uzyska pomoc w zakresie diagnozy problemu, wsparcie dla siebie i dziecka, a także możliwość zorganizowania dodatkowych oddziaływań na terenie szkoły, we współpracy z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, klasą)
 • OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Grudziądz, ul. Waryńskiego 36, tel. 056 4501148
 • CPDiPR – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel./fax: (56) 462 18 71
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie) ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top