Gdy twoje dziecko ma problemy ze słuchem

Wada słuchu jest bardzo mało widoczną niepełnosprawnością, ale niesie poważne konsekwencje dla życia człowieka, gdyż w znaczący sposób ogranicza możliwość kontaktu z innymi ludźmi.

Dla człowieka słuch jest jedną z ważniejszych dróg poznawania świata i jednym z warunków rozwoju mowy dźwiękowej. Prawidłowy słuch u niemowlęcia i małego dziecka jest niezbędny dla rozwoju mowy i języka. Już niedosłuch nieznacznego stopnia może zaburzyć rozwój mowy i wpłynąć niekorzystnie na rozwój poznawczy dziecka i jego możliwości edukacyjne. Głębszy niedosłuch występujący w okresie opanowywania mowy (do ok. czwartego roku życia), bez właściwej pomocy uniemożliwia jej rozwój, co pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje na całe życie.

Pocieszające jednak są wyniki badań, które wykazały, że ponad 90% dzieci, nawet z głębokim uszkodzeniem słuchu, jest w stanie rozwijać mowę prawie równolegle z rówieśnikami słyszącymi.

Muszą wszakże być spełnione podstawowe warunki takie jak:

 • wczesna diagnoza
 • właściwe aparatownie
 • systematyczna rehabilitacja prowadzona przez specjalistów
 • intensywna współpraca rodziców w procesie rehabilitacyjnym

W Polsce zaburzenia słuchu występują u 0,5% noworodków, 2–4% przedszkolaków i aż ok. 20% uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Najczęstszą przyczyną niedosłuchu u dzieci (w 70 %) są zmiany zapalne w obrębie uszu i ich powikłania – możliwe do skutecznego leczenia, ale pod warunkiem ich wczesnego wykrycia. Niestety, często przebiegają one podstępnie, bez niepokojących objawów, powoli uszkadzając słuch. Z doświadczeń pedagogów wynika, że nawet mniejsze ubytki słuchu (20–40 dB), trwające dłuższy czas mają znaczny, niekorzystny wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów. Wady takie uniemożliwiają korzystanie w pełni z przekazywanej słownie wiedzy, mają wpływ na naukę czytania i pisania, a później na naukę większości przedmiotów szkolnych.

Dzieci i młodzież z wadą słuchu wymagają zastosowania w procesie edukacyjnym odpowiednich form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dostosowanych do ich możliwości i potrzeb.

Uczeń taki wymaga systematycznej pomocy i pracy, między innymi, nad:

 • rozwojem języka
 • sprawnością komunikacji werbalnej
 • rozumieniem tekstu w podręcznikach
 • zrozumieniem lekcji prowadzonej np. metodą wykładu, szczególnie gdy nie może weryfikować na bieżąco tego, co słyszy
 • budowaniem pozytywnych relacji społecznych, rówieśniczych

W naszej kulturze, która ponad wszystko, ceni słowny sposób komunikowania się – dzieci z uszkodzonym słuchem są w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Chociaż dziecko z głęboką wadą słuchu ma trudności w komunikowaniu się z innymi, jego potrzeba i pragnienie, by się porozumiewać z otoczeniem, są równie silne jak u dziecka słyszącego w tym samym wieku.

Słuch to tylko cząstka każdej osoby. I chociaż słuch niedosłyszącego dziecka jest upośledzony – to jego mózg, oczy, głos, ręce, są wciąż gotowe do wysyłania i odbierania informacji.

Jest także faktem, co należy mocno podkreślić, że wada słuchu nie ma nic wspólnego z obniżonym poziomem intelektualnym ani ze zmniejszeniem możliwości rozwojowych dziecka. Dziecko może więc, mimo wady słuchu, stać się genialnym matematykiem czy inżynierem, wspaniałym malarzem lub architektem, świetnym nauczycielem czy aktorem. Powodzenia !

Grudziądzkie adresy:

 • PZG – Polski Związek Głuchych, Punkt Rehabilitacyjno-Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11/13 TEL. 056 4620220
 • PZG – Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Grudziądzu, ul. Kościelna 10, TEL. 056 4621722
 • Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11/13, TEL/FAX 056 4611409

W Grudziądzu bezpłatne, audiometryczne badanie słuchu, bez skierowania, przeprowadzają:

 • ACUSTIC – Al. 23 stycznia 26/26, tel.: 056/643-00-18
 • AUDIOFON – ul. Rydygiera 15/17, tel.: 056/461-70-01
 • Ośrodek Obsługi Osób z Wadą Słuchu, ul. Korczaka 25, tel.: 056/465-81-80
 • MARKE-MED – ul. Legionów 71, tel.: 056/464-42-20
 • GEERS- ul. Wybickiego 5, tel.:056/462-18-29

Pomoc psychologiczna:

 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00 – 17.00, CZW, PT. 8.00 – 15.30 (w poradni rozwój dziecka może być monitorowany, rodzic otrzyma zalecenia jak najlepiej stymulować chore dziecko, może również wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju albo o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niesłyszących lub z niedosłuchem – na wizytę należy zgłosić się z wszelką dokumentacją dotyczącą stanu zdrowia dziecka, aktualnym audiogramem, ewentualnymi wcześniejszymi opiniami psychologa, pedagoga lub nauczyciela)
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie) ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652

Kontakt z rówieśnikami, nauka:

 • Przedszkole Tarpno z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrówki 6
 • Przedszkole Kopernik z oddziałami integracyjnymi, ul. Dworcowa 35
 • Przedszkole Specjalne w SOSW nr 1, ul. Parkowa 25
 • Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42
 • Klub Przedszkolaka przy Klubie Integracji Społecznej, ul. Śniadeckich 6
 • Szkoła Podstawowa nr 18 z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrówki 7
 • Szkoła Podstawowa nr 15 z oddziałami integracyjnymi, ul. Bydgoska 24
 • Gimnazjum nr 6 z oddziałami integracyjnymi, Al. 23-Stycznia 30
 • Zespół Szkół Ekonomicznych, oddział integracyjny, ul. Konarskiego 39

Wsparcie dla rodziców:

 • MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla rodzin z miasta), ul. Hallera 1, TEL. 056 46 269 90, FAX: 056 46 286 90 www.mopr.grudziadz.pl (ewentualna pomoc socjalna, informacje o dodatkowych usługach opiekuńczych, kontakt z prawnikiem lub psychologiem, niepełnosprawnemu dziecku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny)
 • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (dla rodzin z powiatu) 86-300, ul. Małomłyńska 1, TEL.056 45-14-434

Inne adresy:

 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Akademicka 3, tel. 052 343 15 83, 344 28 85, 85-791 Bydgoszcz
 • Polski Związek Głuchych – Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz, tel. 052 373 39 62, fax. 052 373 85 78
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (dla niesłyszących głębiej upośledzonych) tel. (0 29) 717 60 13, 06-220 Szelków-Przeradowo
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Sobieskiego 279, tel. (0 58) 672 23 41, 84-200 Wejherowo

Strony internetowe:

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top