Gdy twoje dziecko nazywają „nadpobudliwe”

Albo podejrzewasz, że ma ADHD, bardzo ważne jest, by przeprowadzić diagnozę i zwrócić się o pomoc:

 • do lekarza psychiatry (tylko lekarz może postawić diagnozę ADHD)
 • do psychologa

Czym jest ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, DSM IV) – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi – (ryzyko wystąpienia od 3 do 10 % populacji dzieci, częściej u chłopców) – zespół hiperkinetyczny, będący schorzeniem, mający charakterystyczne objawy i wymagający odpowiedniego leczenia, z dużym prawdopodobieństwem potwierdzanym licznymi badaniami, że jest przekazywany genetycznie, warunkowany raczej wielogenowo i wiąże się z zaburzoną równowagą pomiędzy dwoma podstawowymi przekaźnikami – noradrenaliną i dopaminą oraz ze specyficznymi wzorcami pracy mózgu, zwłaszcza kory przedczołowej, obu półkul, struktur głębokich, spoidła wielkiego i móżdżku.

3 grupy objawów:
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadruchliwość
 • impulsywność

Leki nie mogą wyleczyć z nadpobudliwości. Mogą pomóc ją przeżyć.

Leczenie farmakologiczne wprowadza się u dzieci, u których jest to konieczne i tylko jako jeden z elementów terapii.

PROŚBY DZIECKA NADPOBUDLIWEGO:

1) Pomóż mi skupić się na jednej czynności.

2) Chcę wiedzieć, co się zdarzy za chwilę.

3) Poczekaj na mnie, pozwól mi się zastanowić.

4) Nie potrafię tego zrobić, pokaż mi wyjście z tej sytuacji.

5) Chciałbym od razu wiedzieć, czy to, co robię, jest zrobione dobrze.

6) Dawaj mi tylko jedno polecenie naraz.

7) Przypomnij mi, żebym się zatrzymał i pomyślał.

8) Dawaj mi małe zadania do wykonania, kiedy cel jest daleko, gubię się.

9) Chwal mnie choć raz dziennie, bardzo tego potrzebuję.

10) Wiem, że potrafię być męczący, ale czuję, że rosnę, kiedy okazujesz mi, jak mnie kochasz.

mgr Halina Zacharuk „Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo?”

Grudziądzkie adresy:

Lekarze psychiatrzy:

 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652

Pomoc psychologiczna:

 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30 (w poradni rodzic otrzyma zalecenia jak najlepiej pracować z dzieckiem, może również wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii albo o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z zaburzeniami zachowania – na wizytę należy zgłosić się z wszelką dokumentacją dotyczącą stanu zdrowia dziecka, ewentualnymi wcześniejszymi opiniami psychologa, pedagoga lub nauczyciela, konieczna jest diagnoza lekarza psychiatry o zaburzeniach zachowania)
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652
 • CPDiPR – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel./fax: (56) 462 18 71

Rehabilitacja i terapia:

 • OR – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski, ul. Moniuszki 13a, TEL/FAX: 056 6432281 www.rehabilitacja.twoje-miasto.pl (prowadzone jest tu usprawnianie rozwoju ruchowego dziecka, terapia logopedyczna, inne formy terapii, potrzebne skierowanie od lekarza)
 • START – Centrum Rehabilitacji im. ks. bpa J. Chrapka, ul. Piłsudskiego 14, TEL: 056 461 16 69
 • PR – Poradnia Rehabilitacji przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PL – Poradnia Logopedyczna (gabinet terapii sensorycznej) przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 80-365 Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 28, tel/ fax: 0 58 553-40-32

Strony internetowe:

www.adhd.strefa.pl

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top