Gdy twoje dziecko nie może oderwać się od komputera

Jeżeli twoje dziecko:

 • mówi, że się uczy, a tymczasem godzinami siedzi przed komputerem
 • niechętnie spotyka się z kolegami, brak mu przyjaciół, woli komputer niż ruch i zabawy na świeżym powietrzu
 • próby ograniczenia czasu spędzanego przy komputerze napotykają na silny opór, nawet agresję dokładnie przeanalizuj ilość czasu, jaki spędza przy komputerze

Normy bezpiecznego posługiwania się komputerem przez uczniów wynoszą:

 • do 12 roku życia nie należy używać go dłużej niż godzinę dziennie
 • między 12 a 16 rokiem życia najwyżej 2 godziny

Kilkanaście lat temu komputer stanowił głównie wyposażenie dużych firm i instytucji. Przez ludzi był postrzegany jako urządzenie, dzięki któremu pewne czynności można było wykonać szybciej i sprawniej. Myślę, że wiele osób nie przypuszczało, iż w tak krótkim czasie maszyna ta zagości na dobre w naszych domach i stanie się najpopularniejszym urządzeniem multimedialnym. Jak to z popularnością bywa, ma ona swoje dobre i złe strony. Podobnie jest z komputerem.

Właściwie wykorzystywany:

 • pomaga rozwijać i stymulować rozwój dziecka
 • pomaga naszym pociechom zdobywać i poszerzać wiedzę
 • dostarcza rozrywki
 • jest szybkim przekaźnikiem informacji
 • pozwala wymieniać koncepcje i poglądy
 • dokonywać zakupów, prowadzić rachunek bankowy

Niewłaściwe korzystanie niesie za sobą:

 • utratę kontaktu z dzieckiem (komputer zastępuje rodzica)
 • pogorszenie wyników w nauce (komputer pochłania cały wolny czas)
 • zagrożenia fizyczne: wady postawy, skrzywienia kręgosłupa, wady wzroku
 • zagrożenia psychiczne: nerwice, lęki, zmiany w układzie nerwowym tzw. padaczka ekranowa
 • utratę poczucia realizmu (wielokrotna śmierć bohaterów i możliwości cudownych uzdrowień)
 • zagrożenia moralne: łatwy i niekontrolowany dostęp do informacji, nie zawsze dostosowanych do wieku dziecka
 • uzależnienia

Gdyby porównać używanie komputera do umiejętności chodzenia, to najpierw jest siadanie, raczkowanie, stawianie pierwszego kroku, a na końcu bieganie. W tym czasie rodzice bacznie obserwują swoją pociechę, dbają o to, aby cały proces przebiegał w bezpiecznych warunkach (kiedy trzeba zatrzymują, nie pozwalają maszerować po ulicy).

Podobnie jest z używaniem komputera – gry i programy powinny być dostosowane do wieku dziecka, a rodzic swoim czujnym okiem powinien obserwować, w jaki sposób jego pociecha spędza czas przy komputerze.

Dobrze jest:

 • stosować zasadę „najpierw obowiązki, potem komputer” (ustalić z dzieckiem czas, jaki może spędzić przy komputerze)
 • zachęcać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu
 • nie pozostawiać dziecka samemu sobie – wspólne spędzone chwile z rodzicem nadal mogą konkurować z komputerem
 • rozmawiać z dziećmi na temat ryzyka, jakie niesie nadmierne zaangażowanie w wirtualną rzeczywistość, zachęcać do umiaru i ostrożności
 • w ostateczności komputer można wynieść do piwnicy

Grudziądzkie adresy:

 • Centrum Profilaktyki i Terapii, Grudziądz, ul. Korczaka 23, tel. 056 4630560
 • NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień, ul. Mickiewicza 19, 86-300 Grudziądz, tel.: 056 46 12 392
 • Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, ul. Waryńskiego 36 (100 metrów za STOMILEM)
 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30 (w poradni rodzic uzyska pomoc w zakresie diagnozy problemu, wsparcie dla siebie i dziecka, a także możliwość zorganizowania dodatkowych oddziaływań na terenie szkoły, we współpracy z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, klasą)
 • OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Grudziądz, ul. Waryńskiego 36, tel. 056 4501148
 • CPDiPR – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel./fax: (56) 462 18 71
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie) ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652

Strony internetowe:

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top