Gdy twoje dziecko nie rozumie świata, a świat nie rozumie jego

Wiele nazw dotyczących dziecka znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji, uszkodzonego w sferze kontaktowania się z ludźmi, rozumienia otoczenia, uczenia się jak żyć i jak zachowywać się, rozumienia siebie samego.

Autyzm, zaburzenie całościowe, Zespół Aspergera, Zaburzenie autystyczne, Zespół Retta Dziecięcy Zespół Dezintegracyjny, Zespół Hallera, psychoza dezintegracyjna, Zespół Aspergera, Rozległe Zaburzenia Rozwoju nie wyszczególnione w żaden inny sposób (PDD – NOS), Autyzm Atypowy.

W literaturze przedmiotu używa się zamiennie różnych określeń w odniesieniu do dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Zawsze jednak określenia te dotyczą dziecka, którego prawidłowy rozwój jest zaburzony w wielu obszarach funkcjonowania i w zakresie nabywania kolejnych kompetencji rozwojowych.

W obrębie autystycznego spektrum znajdziemy również dzieci z „łagodniejszego” krańca autystycznego kontinuum oraz dzieci z pogranicza autyzmu, do których możemy zaliczyć:
 • Dzieci z zaburzeniem semantyczno–pragmatycznym (o zachowaniach zbliżonych do autystycznych) SPD
 • Wiele dzieci z zaburzeniem uczenia się pozawerbalnego (z zachowaniami podobnymi do Syndromu Aspergera)
 • Większość dzieci z hyperleksją (o zachowaniach zbliżonych do typu autystycznego lub „aspargerowskiego”)
Wśród objawów uznawanych za charakterystyczne dla autystycznego spektrum są:
 • nieprawidłowy rozwój rozumienia i ekspresji językowej przed 3 rokiem życia
 • nieprawidłowy rozwój więzi lub wzajemnych kontaktów społecznych
 • niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych
 • niedostateczny (odpowiednio do wieku umysłowego i mimo licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych obejmujących wzajemne podzielane zainteresowania, czynności i emocje
 • brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób, albo brak modulacji zachowania odpowiedniej do społecznego kontekstu, albo słaba integracja zachowań społecznych i komunikacyjnych
 • brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami radości, zainteresowań lub osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub podkreślania wobec innych osób przedmiotów swego indywidualnego zainteresowania)
 • opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mówionego języka, które nie wiąże się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego sposobu porozumiewania się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia)
 • ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności
 • koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów służących do zabawy (jak ich zapach, odczucie powierzchni lub powodowanie hałasu czy wibracji)

Grudziądzkie adresy:

Diagnoza i pomoc:

 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652
 • PR – Poradnia Neurologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PL – Poradnia Logopedyczna (gabinet terapii sensorycznej) przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PL – Poradnia Logopedyczna, TEL. 056 6440961 POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 4583130, 056 4583131
 • PL – Poradnia Logopedyczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, 80-365 Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 28, tel/ fax: 0 58 553-40-32
 • NZOZ Poradnia dla Osób z Autyzmem, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Specjalny Ośrodek Szkolno-Terapeutyczny dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk, tel. 058/ 520-38-30, fax 058/ 520-38-31
 • Towarzystwo Autyzmu w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Żwirki i Wigury 19/21, tel. 0-56 655 60
 • Stowarzyszenie na Rzecz Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem, 82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 19/5, tel.: 0502 620 005; 0661 707 974, osoby kontaktowe: Dagna Zachorowska, Anna Jabłońska
 • Bydgoskie Stowarzyszenie dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, Zespół Szkół Nr 14, ul. Kcyńska 49, 85-304, Bydgoszcz, tel/fax 052/ 373-13-35

Kontakt z rówieśnikami, edukacja:

 • Przedszkole Tarpno z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrówki 6
 • Przedszkole Kopernik z oddziałami integracyjnymi, ul. Dworcowa 35
 • Przedszkole Specjalne w SOSW nr 1, ul. Parkowa 25
 • Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42
 • Szkoła Podstawowa nr 18 z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrówki 7
 • Szkoła Podstawowa nr 15 z oddziałami integracyjnymi, ul. Bydgoska 24
 • Gimnazjum nr 6 z oddziałami integracyjnymi, Al. 23-Stycznia 30

Wsparcie dla rodziców:

 • MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla rodzin z miasta), ul. Hallera 1, tel. 056 46 269 90, fax: 056 46 286 90 www.mopr.grudziadz.pl (ewentualna pomoc socjalna, informacje o dodatkowych usługach opiekuńczych, kontakt z prawnikiem lub psychologiem, niepełnosprawnemu dziecku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny)
 • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (dla rodzin z powiatu) 86-300, ul. Małomłyńska 1, tel. 45-14-434
 • Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy UM, ul. Ratuszowa 1, 056 4510374
 • Caritas – Grudziądzkie Centrum Caritas (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego), ul. Marcinkowskiego 6-8, tel. 056 6431640
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Poszkodowanym w Wypadkach, Grudziądz, ul. Jackowskiego 43/1
 • www.spoa.org.pl – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Strony internetowe:

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top