Gdy twoje dziecko nie umie się obronić

W obecnych czasach coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których dzieci doświadczają przemocy. Pobicie, poszturchiwanie, dokuczanie, znęcanie się, wymuszenia, wyśmiewanie, itp., to różne formy przemocy, której może doświadczyć Twoje dziecko.

W sytuacje takie zwykle zaangażowana jest większa grupa dzieci i młodzieży. Dziecku w sytuacji nacisku grupy jeszcze trudniej się obronić, gdyż zwyczajnie boi się. Sprawcy bowiem, używają wobec dziecka mechanizmu zastraszania. Dziecko staje się ofiarą. Z lęku przed pogróżkami wypowiadanymi przez sprawców zamyka się w sobie, staje się smutne, izoluje się, przestaje wierzyć, że ma jakikolwiek wpływ na zaistniałą sytuację. Nie mówiąc nikomu, czego doświadcza, coraz bardziej pogrąża się w samotności i bezradności.

Czujny rodzic zaobserwuje zmiany zachodzące w zachowaniu dziecka. Jeśli do tego dołączy się unikanie szkoły i kontaktów z kolegami, nagłe pogorszenie w nauce, sińce i zadrapania na ciele, czy niszczenie odzieży i przyborów szkolnych, powinieneś, jako rodzic, czuć się zaniepokojony, gdyż, być może, Twoje dziecko doświadcza przemocy.

Co wtedy robić ?

 • Spróbuj porozmawiać z dzieckiem o tym, że martwisz się i niepokoisz o nie, zapewnij o miłości, stwórz atmosferę poczucia bezpieczeństwa, aby zechciało Ci zaufać i się otworzyć.
 • Powiedz mu, że domyślasz się, że się boi, zapewnij, że pogróżki ze strony tych, którzy stosują przemoc służą tylko i wyłącznie zastraszeniu. Sprawcą zależy bowiem, na tym, aby akt przemocy zachować w tajemnicy. Mogą wtedy dalej, bezkarnie krzywdzić innych.
 • Zapewnij dziecko, że zrobisz wszystko, aby więcej nie doświadczało przemocy.
 • Zgłoś sprawę do odpowiednich instancji, porozmawiaj z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem, rodzicami innych dzieci. Problem upubliczniony staje się o wiele łatwiejszy w rozwiązaniu.
Być może Twoje dziecko będzie potrzebowało wsparcia i pomocy psychologa. Zgłoś się więc do którejś z poniżej podanych instytucji.

Warto jednak wiedzieć, iż Twojemu dziecku łatwiej będzie się obronić gdy:

 • Będzie czuło bezwarunkową akceptację w domu rodzinnym.
 • Będzie czuło się kochane, ważne, a dom rodzinny będzie dla niego bezpiecznym azylem.
 • Będzie z Tobą w dobrych relacjach. Staraj się wiec zawsze dużo rozmawiać z dzieckiem i okazuj mu swoje zainteresowanie.
 • Stwórz i wzmacniaj stały system wartości, jasno określaj, co jest dobre, a co złe, mów, jak się zachować i co robić w sytuacjach zagrożenia. Dzieci bardziej pewne siebie, znające swoje prawa, wyposażone w umiejętności ochrony własnych „granic”, rzadziej padają ofiarą przemocy.
Ucz empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, dziecko będzie wtedy umiało stanąć w obronie słabszego, nie przejdzie obojętnie wobec czyjejś krzywdy.

Grudziądzkie adresy:

Pomoc psychologiczna:

 • CPDiPR – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel./fax: (56) 462 18 71
 • OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Grudziądz, ul. Waryńskiego 36, tel. 056 4501148
 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie) ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top