Gdy twoje dziecko nie wie jaką wybrać szkołę

Decyzje dotyczące wyboru szkoły i zawodu to zadania trudne i życiowo bardzo ważne. Wymagają one od młodzieży dobrego rozeznania w możliwościach stwarzanych przez system edukacji, wiedzy o potrzebach rynku, jak również uwzględniania własnych predyspozycji intelektualnych, zainteresowań, cech charakteru i temperamentu, stanu zdrowia itp.

Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe to okres przypadający na lata szkolne. Uczniowie gimnazjum, którzy muszą podejmować decyzje sięgające swymi skutkami daleko w przyszłość często są niezdecydowani, niedoinformowani, brakuje im umiejętności obiektywnej oceny swoich możliwości.

Młodzież najczęściej szuka pomocy wśród:

  • Rodziców
  • Nauczycieli
  • Wychowawców
  • Pedagogów szkolnych
  • Doradców zawodowych

Szkoła to środowisko, które ma bezpośredni wpływ na decyzje związane z wyborem kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej, zatem powinna wspierać rodziców i świadczyć pomoc uczniom i rodzicom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Młodzież najczęściej jednak wybiera rodziców jako osoby doradzające wybór szkoły i zawodu. Tak właściwie rola rodziców w procesie wyboru przyszłości zaczyna się już od najwcześniejszych lat poprzez uczenie swoich dzieci kluczowych umiejętności warunkujących efektywne funkcjonowanie między ludźmi: umiejętności efektywnej komunikacji z innymi, zdolności podejmowania przemyślanych decyzji, umiejętności stawiania sobie celów i ich realizowania, świadomości swoich możliwości i ograniczeń, umiejętności organizacyjnych, bycia twórczym, pomysłowym, odporności na stres.

Ważne jest aby rodzice nie kierowali się swoimi aspiracjami i tylko praktycznymi względami, lecz powinni towarzyszyć dziecku w podejmowaniu ważnych dla niego decyzji.

Rodzice powinni prowadzić rozmowy, zachęcać do zdobywania informacji o szkołach i zawodach. Powinni znać swoje dziecko i umieć dokonać obiektywnej oceny jego możliwości fizycznych, intelektualnych, zainteresowań i życzeń zawodowych.

Rodzicu, pamiętaj ! – Twoje dziecko może wcześniej poznać przyszłą szkołę poprzez udział w Drzwiach Otwartych, które organizowane są wiosną w każdej szkole ponadgimnazjalnej.

Grudziądzkie adresy:

Instytucjami, które na naszym terenie, oprócz domu i szkoły, wspierają młodego człowieka w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych są:

  • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30
  • MCK- Młodzieżowe Centra Kariery OHP, Grudziądz ul. Parkowa 18 TEL./FAX 056 4624022
  • PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22, TEL. 056 643-30-00, FAX 056 6433001 www.pup.grudziadz.com.pl

Dodatkowe i szczegółowe informacje o możliwościach kształcenia można także znaleźć na stronach internetowych każdej ze szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących w naszym rejonie. Oferta edukacyjna zawiera wykaz rodzajów szkół, kryteria i zasady rekrutacji, programy kształcenia, zasady egzaminowania i uzyskiwania świadectw, zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań, sukcesy edukacyjne szkoły.

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top