Gdy twoje dziecko urodziło się obciążone jakimś problemem

Czasami o tym problemie rodzice dowiadują się już w szpitalu, po porodzie. Czasem obserwują różne niepokojące zachowania u dziecka i muszą czekać na diagnozę.

Zachowania szczególnie niepokojące to:

 • apatyczność dziecka
 • brak uśmiechu
 • brak fiksacji wzroku na twarzy rodzica
 • brak głużenia lub gaworzenia
 • brak zainteresowania otoczeniem
 • brak ożywienia na widok bliskich
 • nadmierna lub zbyt słaba reakcja na dotyk
 • brak aktywności ruchowej
 • wiotkość lub sztywność mięsni
 • długotrwały płacz, zaburzenia ssania
 • problemy ze snem

Zawsze jednak informacja o zaburzeniu w rozwoju dziecka, o jego chorobie, niepełnosprawności – burzy spokój, radość i ustalony porządek życia. Moment poznania diagnozy albo sygnał o możliwości wystąpienia zaburzeń w rozwoju noworodka jest tym punktem, w którym należy uruchomić odpowiedni pakiet wsparcia. Doświadczenia pokazują, że bardzo ważne jest wsparcie pochodzące od najbliższych, pełna akceptacja dziecka w rodzinie – daje rodzicom siły do dalszych działań.

Wsparcia można jednak poszukać także u profesjonalistów albo u innych rodziców, którzy wcześniej zmierzyli się z podobną sytuacją.

Po okresie największego bólu rodzice zwykle dają sygnał, że chcą iść dalej (czyli, że po pytaniu „dlaczego właśnie nas dotknęło to nieszczęście?” pytają „co i jak mogę zrobić, żeby pomóc mojemu dziecku?”). Dlatego równie ważne jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy na temat specyfiki sprawowania opieki wobec dziecka, a także sposobów optymalnego stymulowania jego rozwoju.

Jak wynika z danych uzyskanych w licznych obserwacjach i badaniach eksperymentalnych wspomaganie rozwoju dziecka z grupy ryzyka powinno się rozpocząć już w pierwszych dniach życia noworodka, a im wcześniej pracę tę się rozpocznie tym większe są szanse na obniżenie dynamiki zaburzeń w rozwoju.

Podstawy stymulacji rozwoju dziecka

Maleńkie dziecko, także chore lub niepełnosprawne, potrzebuje czuć się kochane. Potrzebuje też poczucia, że jest normalnym, pełnoprawnym członkiem rodziny i aktywie uczestniczy w jego życiu.

Dlatego należy:

 • dużo z nim rozmawiać
 • komentować wszelkie czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • powoli i dokładnie je wykonywać, najlepiej zawsze w ten sam sposób i w tym samym miejscu
 • dotykać dziecko często i różnorodnie, aby doznawało jak najwięcej bodźców
 • zmieniać jego położenie, bujać, kulać, podnosić
 • masować przy pomocy przedmiotów o różnej fakturze
 • wycierać mocno ręcznikiem, dociskać
 • ćwiczyć balansowanie na wałku, piłce
 • wywoływać naprzemienną pracę rąk i nóg
 • rozwijać komunikację poprzez wszelkie zabawy dialogowane (czyli te same ruchy, zachowania, dźwięki wykonuje raz dziecko, a raz dorosły)
 • uczyć lokalizowania obiektów albo dźwięków, rozpoznawania ich
 • zwracać jego uwagę na wszelkie zmiany zachodzące w otoczeniu, itd.

Cieszyć się nim i jego aktywnością, umieć ją dostrzegać.

Grudziądzkie adresy:

Rehabilitacja i terapia:

 • OR – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski, ul. Moniuszki 13a, TEL/FAX: 056 6432281 www.rehabilitacja.twoje-miasto.pl (prowadzone jest tu usprawnianie rozwoju ruchowego dziecka, terapia logopedyczna, inne formy terapii, potrzebne skierowanie od lekarza)
 • START – Centrum Rehabilitacji im. ks. bpa J. Chrapka, ul. Piłsudskiego 14, TEL: 056 461 16 69
 • PR – Poradnia Rehabilitacji przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PL – Poradnia Logopedyczna (gabinet terapii sensorycznej) przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PL – Poradnia Logopedyczna, TEL. 056 6440961 POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 4583130, 056 4583131
 • PL – Poradnia Logopedyczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340

Pomoc psychologiczna:

 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30 (w poradni rozwój dziecka może być monitorowany, rodzic otrzyma zalecenia jak najlepiej stymulować chore dziecko, może również wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju albo o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych – na wizytę należy zgłosić się z wszelką dokumentacją dotyczącą stanu zdrowia dziecka, ewentualnymi wcześniejszymi opiniami psychologa, pedagoga lub nauczyciela)
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652

Kontakt z rówieśnikami:

 • Przedszkole Tarpno z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrówki 6
 • Przedszkole Kopernik z oddziałami integracyjnymi, ul. Dworcowa 35
 • Przedszkole Specjalne w SOSW nr 1, ul. Parkowa 25
 • Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42
 • Klub Przedszkolaka przy Klubie Integracji Społecznej, ul. Śniadeckich 6

Wsparcie dla rodziców:

 • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (dla rodzin z powiatu) 86-300, ul. Małomłyńska 1, tel. 45-14-434
 • Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy UM, ul. Ratuszowa 1, 056 4510374
 • Caritas – Grudziądzkie Centrum Caritas (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego), ul. Marcinkowskiego 6-8, tel. 056 6431640
 • PZG – Polski Związek Głuchych, Punkt Rehabilitacyjno-Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 11/13
 • PZN – Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Kalinkowej 80a
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Legionów 17/4
 • Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Jackowskiego 54/12
 • Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Łęgi 5/68
 • Towarzystwo Przyjaciół Downa w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Słonecznej 19
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Zespołem Mózgowego Porażenia Dziecięcego w Grudziądzu, ul. Śniadeckich 56/15
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Poszkodowanym w Wypadkach, Grudziądz, ul. Jackowskiego 43/1
 • MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla rodzin z miasta), ul. Hallera 1, tel. 056 46 269 90, fax: 056 46 286 90 www.mopr.grudziadz.pl (ewentualna pomoc socjalna, informacje o dodatkowych usługach opiekuńczych, kontakt z prawnikiem lub psychologiem)

Niepełnosprawnemu dziecku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Niepełnosprawne dziecko – dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Podstawa prawna:art. 16 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top