Gdy twoje dziecko wciąż ogląda TV

Coraz częściej rodzic pytany w gabinecie o to, jak jego dziecko spędza czas wolny – z zawstydzeniem odpowiada, że przed telewizorem. Nie jest już zatem zaskoczeniem dla rodziców teza, że coś z tą telewizją nie tak. Ale co ?

Telewizja hamuje rozwój fizyczny, społeczny i umysłowy dziecka ! – mocne stwierdzenie

Czas poświęcony TV, to czas odebrany innej aktywności: własnej zabawie, książce, rozmowie z bliskimi, współdziałaniu z rówieśnikami, zajęciom ruchowym (przeciętnie dziecko spędza przed odbiornikiem 0d 3 do 4 godzin dziennie, to obok snu najdłuższa jednorazowa aktywność dziecka, nasze dzieci są coraz słabsze fizycznie, gorzej chodzą i biegają, są mało wytrzymałe)

Sposób odbioru treści telewizyjnych jest bierny, dlatego uzasadnienie, że jest wiele ciekawych programów i dziecko uczy się w ten sposób – to spore przekłamanie. Przekaz jest tu jednostronny i nie wymaga od odbiorcy żadnego wysiłku, stąd ewentualna korzyść, jeśli nawet wystąpi, jest bardzo nietrwała. Badania nad uczeniem się dowodzą, że najskuteczniejsze jest uczenie w doświadczeniu własnym.

Ograniczona zdolność dziecka do przetwarzania informacji w określonym czasie nie radzi sobie ze zbyt dużą liczbą bodźców płynących z ekranu. Następuje wówczas obronna blokada organizmu, każdy ze zmysłów pracuje oddzielnie (oczy rejestrują obrazy bez pełnego zrozumienia słów i pojęć). Mózg pozostający w stanie nadmiernego pobudzenia, a nie radzący sobie z przetwarzaniem danych, przyzwyczaja się do nowej obniżonej aktywności.

Treści telewizyjnych programów zawierają wiele nieprawidłowych wzorów zachowania i reagowania. Dotyczy to zarówno bajek, filmów, jak i spotów reklamowych. Jeśli nawet staramy się kontrolować kontakt naszego dziecka z bardzo agresywnymi obrazami, to i tak wiele wzorów z ekranu modeluje w dziecku mniejszą wrażliwość na krzywdę innych, przekonanie, że w życiu się trzeba wygrywać, że akty niszczenia, lekceważenia, egoizmu to coś normalnego.

Jak wychować nietelewizyjne dziecko ?

Pierwszym wzorcem dla dziecka jest rodzic – pokazuj dziecku, że bez TV można żyć, ogranicz do minimum swój kontakt z odbiornikiem. Nie wstawiaj kolejnego telewizora do pokoju dziecka – uczenie się kompromisu dotyczącego korzystania z TV i wspólne oglądanie przyniesie wam dodatkowe korzyści.

Oglądaj wybrane wspólnie programy razem z dzieckiem, rozmawiajcie o tym, zadawaj pytania, porównujcie zdobyte informacje z wiedzą z książek lub Internetu.

Wprowadź ogólne zasady dotyczące korzystania z telewizora w waszym domu: określone godziny włączania, czas, w którym nie jest uruchamiany, ustalenia ile czasu dziennie i jaki typ programu dziecko w ogóle może oglądać. Bądź konsekwentny – także wobec siebie !

Badania amerykańskie, europejskie oraz polskie zgodnie potwierdzają, że oglądanie TV więcej niż godzinę dziennie ma niekorzystny wpływ zarówno na rozwój dzieci, jak i relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny.

Grudziądzkie adresy:

Pomocy przy wprowadzaniu reform rodzinnych możesz poszukać:

 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30 (możliwe spotkania po południu)
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie) ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652
 • CPDiPR – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel./fax: (56) 462 18 71
W Grudziądzu organizowanych jest wiele form atrakcyjnego spędzania czasu dla dzieci:
 • Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 1, tel. 056 46 22072 (zajęcia komputerowe, czytelnia, książka mówiona)
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Grudziądz, ul. Chełmińska 104, tel. 056 4658546
 • Klub Integracji Społecznej, Grudziądz, ul. Śniadeckich 6, tel. 056 46 33323 (PN-PT, 8.00-18.00, kawiarenka internetowa, świetlica socjoterapeutyczna)
 • Świetlice socjoterapeutyczne oraz świetlice opiekuńczo-wychowawcze (wszelkie informacje u pedagogów szkolnych lub w Centrum Profilaktyki i Terapii, Grudziądz, ul. Korczaka 23, tel. 056 4630560)
 • kluby sportowe, osiedlowe, koła zainteresowań, drużyny harcerskie, PTTK

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top