Gdy twojemu dziecku rozpada się rodzina

Separacja, rozwód, odejście, bądź porzucenie rodziny przez jednego z rodziców, stanowi dla dziecka bardzo traumatyczne i bolesne doświadczenie. Jego dotychczasowy świat pada w gruzach. Dziecko traci poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji emocjonalnej, czuje się zdezorientowane i zagubione. Niestety, często staje się ono elementem walki pomiędzy rodzicami, musi opowiadać się po czyjejś stronie. Rodzice, nie bacząc na jego potrzeby i uczucia, pogrążeni we własnej złości, żalu, bezradności, wikłają dziecko w swoje rozgrywki, dyskredytują osobę byłego partnera w oczach dziecka.

Sytuacja dziecka w obliczu rozpadu rodziny, przypomina marionetkę stojącą na rozstawionych nogach. Jak tu utrzymać równowagę ? Jak normalnie chodzić ? Stać ? Żyć ?…

Pomimo własnego cierpienia, bólu i rozgoryczenia z powodu rozpadu Twojej rodziny postaraj się:
 • Zaopiekować uczuciami dziecka. Ono bardziej od Ciebie (bo jest młodsze i niedojrzałe), nie rozumie całej sytuacji, czuje się zagubione i zdezorientowane
 • Zapewnij o swojej miłości i bezwarunkowej akceptacji. Tego Twoje dziecko potrzebuje najbardziej.
 • Dziecko często obwinia się o rozpad małżeństwa rodziców. Upewnij, że to nie jego wina. To dorośli ponoszą pełną odpowiedzialność za to, co się stało.
 • Chociaż może Ci trudno, gdyż czujesz się porzucony(a), zdradzony(a), staraj się nie dyskredytować osoby partnera w oczach dziecka. Ono jest jego częścią, z nim(nią) się identyfikuje. Trudno mu będzie wzrastać w poczuciu negatywnego obrazu swojego rodzica.
 • Gdy rozpad rodziny był konsekwencją przemocy stosowanej przez jednego z partnerów wobec rodziny, zapewnij dziecko, iż zrobisz wszystko, aby je ochronić i nie dopuścić, aby doświadczało czegoś podobnego w przyszłości. Gdy masz z tym trudność, szukaj grupy wsparcia, bądź pomocy specjalisty, który Ci w tym pomoże.
 • Choć Ci ciężko, nie utrudniaj dziecku kontaktu z byłym partnerem. Postaraj się, aby wasze relacje były poprawne. Bardzo wiele zależy od Twojego nastawienia. Pozbawiając dziecko kontaktu z jego rodzicem, pozbawiasz go możliwości pełnego rozwoju i wzrastania.

Jeżeli brakuje Ci sił, nie wiesz, co robić, jak postępować, zgłoś się o pomoc do psychologa. On zaopiekuje się Tobą i Twoim dzieckiem. Być może okresowo będziesz potrzebował(a) opieki psychiatrycznej. Nie obawiaj się, nie wstydź, rozpad rodziny może doprowadzić do chwilowego załamania. Zawsze jest jednak jakieś wyjście z sytuacji.

Grudziądzkie adresy:

Pomoc psychologiczna:

 • CPDiPR – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel./fax: (56) 462 18 71
 • OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Grudziądz, ul. Waryńskiego 36, tel. 056 4501148
 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00 – 17.00, CZW, PT. 8.00 – 15.30
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie) ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top